Zarząd | Galeria zdjęć | Szkolenia | Baza pilotów | Kontakt
Aktualności | Statut | Akty prawne | Linki

 

 

 

Przydatne linki

 

STRONY WWW STOWARZYSZEŃ PILOTÓW i PRZEWODNIKÓW

Stowarzyszenia:

* Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa
www.federation-guides.pl

* Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek w Poznaniu
www.guide.pl

* Małopolskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek
www.piloci-malopolska.pl

* Dolnośląskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek
www.piloci.pl

* Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych w Warszawie
www.polishguides.pl

* Zachodniopomorskie Centrum Pilotażu
www.zcp.pl

 

Przewodnicy:

* Przewodnicy PTTK - www.przewodnicy.pttk.pl

 

INNE PRZYDATNE DLA PRZEWODNIKÓW ADRESY

* Swiatowa Organizacja Turystyki - WTO
www.world-tourism.org

* Międzynarodowe Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek
www.iatm.co.uk

* Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze
www.pttk.pl

* Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK
www.pttk.lodz.pl

* Polska Izba Turystyki
www.pit.org.pl

* Izba Turystyki Ziemi Łódzkiej
www.itzl.pl

* Polska Organizacja Turystyczna
www.pot.gov.pl

* Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
www.rotwl.pl

* Portal Turystyczno-Krajoznawczy Województwa Łódzkiego
www.ziemialodzka.pl

* Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski
www.poland-tourism.pl

* Rada Konsultacyjna Izb Turystyki
www.izbyturystyki.pl

* Centrum Profesjonalnej Informacji Branży Turystycznej
www.turystyka-ekspert.pl

* Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
www.hostelling.com.pl

* Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

* Ministerstwo Spraw Zagranicznych
www.msz.gov.pl

* Straż Graniczna - informacje o przejściach granicznych
www.sg.gov.pl

www.piloci-lodz.pl
nasz adres: 90-301 Łódź ul. Wigury 12A
komórka 0609 797 279

 
   
 

Zarząd | Galeria zdjęć | Szkolenia | Baza pilotów | Kontakt
Aktualności | StatutAkty prawne | Linki